Huấn luyện năng lực lãnh đạo

ĐốI tượng tham gia: Senior, Middle, và Line Managers, Chuyên viên, kỹ sư tiềm năng, ….

Hình thức

 • Lộ trình 5-10-15 buổi training
 • Thời lượng 180 phút/ buổi
 • 20-50 học viên

Kết quả kỳ vọng​

 • Tương tác trực tiếp với các chuyên gia từ FLI và các lãnh đạo, quản lý tới từ doanh nghiệp khác
 • Lắng nghe
  • Bài học đúc kết từ kinh nghiệm các chuyên gia đầu ngành
  • Minh chứng với đa dạng mô hình, quy mô doanh nghiệp, cả trong và ngoài nước
  • Lời khuyên, giải pháp hữu ích cho việc ứng dụng thực tiễn
  • Bài học từ góc nhìn người trong cuộc để tránh được những sai lầm nghiêm trọng
 • Cùng tham gia đóng góp, song song với lắng nghe góc nhìn về những trường hợp ứng dụng nguyên lý trong thực tiễn

Các hình thức đào tạo

Đào tạo Nền tảng - Quy tắc 50/50

Tóm lược nguyên lý, lý thuyết từ các tập đoàn lớn, các startup triệu đô đúc kết

Getting started – Thực tiễn áp dụng trong công việc

Đào tạo Chuyên sâu - Quy tắc 20/80

Getting started – Thực tiễn áp dụng trong công việc

Thực tiễn

 • Đóng vai lãnh đạo cần đưa ra quyết định, mở rộng vấn đề
 • Các case study thành công từ các tech unicorn
 • Giải quyết thực tiễn vấn đề đang tồn tại trong triển khai

Các nộI dung năng lực lãnh đạo

 • Quản trị hiệu suất chiến lược
  • Tối ưu hiệu quả uy trình nội bộ
  • Tối ưu hóa năng lực tổ chức
 • Quản trị nguồn nhân lực chiến lược
  • Tạo động lực làm việc và đóng góp
  • Xây dựng và quản lý văn hóa doanh nghiệp
  • Hành trình trải nghiệm nhân viên
  • Đa dạng và hòa nhập tại nơi làm việc
  • Theo dõi và tối ưu hóa làm việc từ xa
 • Chiến lược
  • OKRs ứng dụng Quản trị
  • Thiết lập mục tiêu tạo giá trị ngắn hạn và trung/dài hạn
  • Quản trị khởi nghiệp
  • Quản trị cơ hội và rủi ro
 • Lãnh đạo
  • Kỹ năng Tạo Động lực làm việc
  • Kỹ năng Phát triển Nhân tài
  • Quản trị sự thay đổi
  • Quản trị cảm xúc
  • Quản trị bằng mục tiêu vs mệnh lệnh
  • Kỹ năng phân quyền và ủy quyền
  • Quản trị xung đột
 • Tăng trưởng
  • Quản trị Marketing 5.0
  • Toàn cầu hóa
  • Đưa quyết định và Giải quyết vấn đề sử dụng
  • Dữ liệu
  • Tư duy tăng trưởng nhanh